Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2015

TheSnufkin
8639 0c6a
Reposted byweakdarkoraliasjuzuwuzu
TheSnufkin
8595 b281 500
Reposted bytheotherjames theotherjames
TheSnufkin
8558 d4ca 500
magic *_*
Reposted byeglerionArvaromojenastrojeLee-FlowskyLew-i-wilk
TheSnufkin
8501 0106 500
Reposted bypapraArvaromonamjuzuwuzu
TheSnufkin
8460 50e2 500
Reposted byXibalba11halfwaysolutionladypsychosexyoddsoul

February 07 2015

TheSnufkin
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.

January 30 2015

TheSnufkin
3993 eb1e
Reposted byPandaAttack PandaAttack

January 12 2015

TheSnufkin
6647 9486 500
TheSnufkin
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson

December 03 2014

TheSnufkin
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted byXibalba11 Xibalba11

November 05 2014

TheSnufkin
Człowiek jest absolutnie samotny. Wszystko inne jest złudzeniem. (...) Nie spodziewaj się niczego oprócz zła. Jeśli zdarzy się coś przyjemnego - tym lepiej. (...) Nie będziesz rozczarowana, kiedy wszystko wróci do dawnego porządku. Trzeba żyć ze świadomością, że samotność jest absolutna. Wtedy człowiek przestaje się skarżyć, przestaje narzekać. Dopiero wtedy uzyskuje poczucie bezpieczeństwa i uczy się akceptować ten absurd z pewną satysfakcją.
— Ingmar Bergman "Sceny z życia małżeńskiego"
Reposted byXibalba11 Xibalba11
TheSnufkin
1084 0d34 500
Reposted bywonkoextrembunt
TheSnufkin
0656 5505 500
TheSnufkin
0521 1650
Reposted byfrittatensuppeblueberries
TheSnufkin
0358 7542 500

November 03 2014

TheSnufkin
2112 6503
TheSnufkin
1706 8e8b 500
Reposted byFireLily FireLily
TheSnufkin
1401 4d8e 500
TheSnufkin
1079 6c66
TheSnufkin
0797 ce6d 500
this is map of my life ^^
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl